Sự kiện

Online nhận quà - Tân thủ xuất sắc tháng 5

05-21-2018

Thân chào các chiến binh.
Ban Quản Trị gửi tới các bạn sự kiện Online nhận quà và sự kiện Tân thủ xuất sắc tháng 5.
Sau đây là thông tin chi tiết của sự kiện:

 

1.Online nhận quà tháng 5.
Thời gian triển khai: 21/05/2018 đến hết ngày 05/06/2018.
Nội dung: các nhận vật cần online liên tục 3h/ ngày trong 15 ngày bắt đầu từ 21/05 đến hết ngày 05/06/2018 sẽ nhận được phần thưởng của sự kiện.
Phần thưởng:

Phần thưởng
Thẻ vip 15 ngày
5 cặp Thẻ nâng cấp đầu đuôi giáp
10 Thẻ bảo vệ đồ vật + 10
5 cặp thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC
Giáp Halloween Ver. Final II

Thời gian sự kiện diễn ra trong 16 ngày, riêng ngày 21/05/2018 các nhân vật đăng nhập vào game sẽ được tính hoàn thành 1 ngày của sự kiện.

2.Tân thủ xuất sắc tháng 5.

Đối tượng: tất cả những người chơi mới thuộc tài khoản tạo mới bắt đầu từ  ngày 21/05/2018 đến hết 27/06/2018.
Nội dung: Trao thưởng vật phẩm ingame dành cho top nhân vật thuộc tài khoản tạo mới có level cao nhất đạt đủ các điều kiện sau:
Quy định:
- Điểm danh vọng tối thiểu của nhân vật để có thể nhận thưởng:
 • Quốc gia BCU:80.000 WP.
 • Quốc gia ANI:120000 WP.
Điểm chiến công có được từ “Huân chương của thiếu tá” trở lên tối thiểu để nhận thưởng:
 • Quốc gia BCU: 500 với M Gear. 3000 với A,B – Gear . 1200 với I – Gear. (VD: M-Gear cần tối thiểu 500 “Huân chương của thiếu tá” trở lên để nhận thưởng).
 • Quốc gia ANI: 500 với M Gear. 4000 với A,B – Gear . 1500 với I – Gear. (VD: M-Gear cần tối thiểu 500 “Huân chương của thiếu tá” trở lên để nhận thưởng).
Thứ hạng sẽ được tính theo cấp độ của các nhân vật sau khi đạt đủ các điều kiện trên. Nếu cấp độ của người chơi bằng nhau, thứ hạng sẽ được tính theo điểm kinh nghiệm có được của người chơi.
- Cấp độ tối thiểu để nhận thưởng:
 • Đối với MG, IG có cấp độ lớn hơn 89.
 • Đối với BG, AG có cấp độ lớn hơn 91.
Phần thưởng dành cho người chơi mới của từng quốc gia có điểm kinh nghiệm cao nhất sau khi đạt đủ các điều kiện về Huân chương và danh vọng:

Dành cho quốc gia BCU:
Giải thưởng Số lượng
4 Nhân vật top 01: A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. VI tùy chọn 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 65 tùy chọn enchant 14 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 5
Gói quà 2000 Vcoin 1
4 Nhân vật top 02A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. V tùy chọn 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 60 tùy chọn tùy chọn enchant 14 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 3
Gói quà 1500 Vcoin 1
4 Nhân vật top 03A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. V tùy chọn 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 50 tùy chọn 1
CPU level 92 tùy chọn  
Thẻ mở kỹ năng cuối 2
Gói quà 1000 Vcoin 1
Nhân vật top 04 - top 10: A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. IV tùy chọn 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Gói quà 500 Vcoin 1
 
Chú ý: Các nhân vật  của tài khoản tạo mới thuộc quốc gia BCU khi đạt cấp độ 92 trở lên và đạt đủ điều kiện tối thiểu về điểm danh vọng và điểm chiến công sẽ nhận được phần thưởng hỗ trợ sau:
Phần thưởng Số lượng
Thẻ kỹ năng cuối 1
Ngọc tím 25
Ngọc trắng 25
Thẻ Vip 1 tháng 1
Pin 2500 giáp 1
 
Dành cho quốc gia ANI:
Giải thưởng Số lượng
4 Nhân vật top 01: A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. VI tùy chọn 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 65 Enchant 14 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 5
Gói quà 2000 Vcoin 1
4 Nhân vật top 02A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. V tùy chọn 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 60 tùy chọn tùy chọn enchant 14 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 3
Gói quà 1500 Vcoin 1
4 Nhân vật top 03A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. V tùy chọn 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 2
Gói quà 1000 Vcoin 1
Nhân vật top 04 - top 10: A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. IV tùy chọn 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Gói quà 500 Vcoin 1
 
Chú ý:
 • Điểm chiến công  từ  “Huân chương của thiếu tá” trở lên để được kiểm tra và thống kê yêu cầu nhân vật tham gia sự kiện không được sử dụng để tránh tình trạng không được trao phần thưởng.
 • Để nhận được phần thưởng khi đủ điều kiện các bạn vui lòng gửi thư về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn để được nhận thưởng sớm nhất.
Tiêu đề thư: [Phi Đội 2] Nhận thưởng sự kiện tân thủ xuất sắc tháng 05 – tên tài khoản:
Nội dung:
 • Tên tài khoản:
 • Tên nhân vật:
 • Cấp độ:
 • Quốc gia:
Ngoài ra sự kiện hỗ trợ tân thủ dành cho các tài khoản và nhân vật tạo mới vẫn đang được diễn ra.
Phần thưởng nhận được khi lên cấp.
Cấp độ nhận vật phẩm Tên vật phẩm Level Số lượng Loại Gear
Tạo nhân vật mới Thiết bị sửa chữa cấp C 1 100 B, M, A, I
Thiết bị sửa giáp cấp C 1 100 B, M, A, I
chọn quốc gia Hộp radar Tân binh 1 1 B, M, A, I
Hộp vũ khí ver. 1 1 1 B, M, A, I
Hộp đạn 1 5 B, M, A, I
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản 1 1 B, M, A, I
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản 1 1 B, M, A, I
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp 1 1 B, M, A, I
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp 1 1 B, M, A, I
20 Dây chuyền mặt thỏ 1 3 B, M, A, I
Thẻ reset lại tất cả chỉ số 1 1 B, M, A, I
Thẻ nâng cấp giáp và vũ khí 1 1 B, M, A, I
Ảnh người yêu nhóm 1 1 B, M, A, I
30 Sniper Vũ khí ánh trăng Ver. 1 of Sniper 30 1 B, M, A, I
40 Trang bị hỗ trợ cấp 5 - A.M 1 1 B, M, A, I
50 Ảnh người yêu nhóm 1 5 B, M, A, I
60 Giáp Lệnh Triệu tập 48 1 B, M, A, I
Trang bị hỗ trợ cấp 5 - A.On<m> 1 1 B, M, A, I
62 Thẻ nâng cấp phần đầu hiếm giáp 1 1 B, M, A, I
Thẻ nâng cấp phần đuôi hiếm giáp 1 1 B, M, A, I
80 Vũ khí ánh trăng ver. Final 50 1 B, M, A, I
87 Hộp thẻ nâng cấp đầu đuôi siêu cấp 1 3 B, M, A, I
88 Giáp halloween ver.Final 80 1 B, M, A, I
89 Thẻ xác xuất thành công 25% 1 20 B, M, A, I
90 Thẻ nâng cấp phần đầu hiếm giáp 1 15 B, M, A, I
91 Thẻ nâng cấp phần đuôi hiếm giáp 1 15 B, M, A, I
92 Vũ khí Tết ver. 3 50 1 B, A, I
92 Vũ khí giáng sinh. Final 50 1 M
93 Giáp Giáng sinh Ver. Final 92 1 B, M, A, I
 
(Các vật phẩm sẽ được hệ thống tự động trao vào hòm đồ của người chơi khi đạt đến cấp độ nhận thưởng)
 
Chúc các bạn vui vẻ.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội 2.

Tin liên quan